PUMPS

Pumps

เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ เทคโนโลยีทางด้านการระบายน้ำในปัจจุบันได้ช่วยการลดความเสียหายให้แก่ชุมชนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันน้ำท่วม ระบายน้ำท่วมขัง บรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ การจ่ายน้ำให้ชุมชน รวมถึงกระบวนต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีที่ไฮเดรกซ์ เรามีปั๊มให้เลือกครบตามรูปแบบการใช้งาน ออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายครบวงจรเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Catalog Series- HYV

Download

Catalog Series HYSS, SVA

Download