กว่า 40 ปี ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล


ได้ก้าวมาเป็นผู้นำตัวแทนการจัดจำหน่าย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม ออกแบบก่อสร้างระบบสูบน้ำ ระบบจัดการน้ำ ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติ ข้อต่ออ่อน (Expansion Joints) รวมถึงการ ซ่อมแซมบำรุงและบริการหลังการขาย จากหลากหลายประเทศ ทั้งอเมริกาและยุโรป

Products & Service


About Us


ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ดำเนินธุรกิจ นำเข้าจัดจำหน่าย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ End-Suctions Pumps, Horizontals/Vertical
Pumps, Domestic, Submersible Pumps, Pressure Equipment ข้อต่ออ่อน (Expansion Joint) ผ้า เหล็ก และยาง จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ตลอดจนส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรมและระบบสูบน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม รวมถึงการซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

READ MORE

Portfolio


Our & Clients


ภาครัฐ

ภาคเอกชน