About us


ไฮเดรกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 ดำเนินธุรกิจนำเข้าจัดจำหน่าย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ End-Suctions Pumps, Horizontals/Vertical Pumps, Domestic, Submersible Pumps, Pressure Equipment ข้อต่ออ่อน (Expansion Joint) ผ้า เหล็ก และยาง จากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ ตลอดจนส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรมและระบบสูบน้ำ ระบบป้องกันน้ำท่วม รวมถึงการซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

ไฮเดรกซ์ ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์เชียวชาญในหลายสาขาและใช้เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่พิสูจน์แล้วจากทั่วโลก อาทิเช่น เครื่องสูบน้ำ BOMBAS IDEAL จากประเทศสเปน VERTICAL SULZER PUMP จากประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องกว้านไฟฟ้า (Electrical Actuators) CENTORK, S.A. จากประเทศสเปน และข้อต่ออ่อน (Expansion Joint) EagleBurgmann KE จากเดนมาร์ก

ทั้งนี้บริษัทฯได้ขยายเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา และได้พัฒนาขอบข่ายการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ารวมถึงการผลิตและจัดจำหน่ายบานประตูระบายน้ำ Flap Valve, Mechanical Coupling จนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการวางระบบ เครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และรวมถึงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำครบวงจร โดยได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ ทั้งจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง (กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมประมง, กรมชลประทาน) หน่วยราชการท้องถิ่น (เทศบาล) รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีทีมผู้ชำนาญการให้บริการในการให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาโดยให้ความสำคัญกับการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทฯได้พัฒนาระบบบริหารงานและระบบควบคุมคุณภาพและเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเราพร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดของเราภายใต้มาตรฐานระดับสากล