Penstocks

Penstocks

บานประตูระบายน้ำใช้สำหรับการควบคุมการระบายน้ำมีทั้งระบบมือหมุนและเกียร์อัตโนมัติ ช่วยให้การไหลของน้ำเวียนเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ โดยทั่วไปประตูระบายน้ำจะควบคุมระดับน้ำและอัตราการไหลในแม่น้ำและลำคลองตามพื้นที่ชุมชน นอกจากนี้ยังใช้ในโรงบำบัดน้ำเสียและในงานอุตสาหกรรม ที่ไฮเดรกซ์ เราออกแบบประตูในลักษณะงานที่หลายหลายทั้งขนาดและวัสดุอาทิเช่น สแตนเลส เหล็กหล่อ และเหล็กเหนียว รวมถึงการติดตั้งและดูแลหลังการขายให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน