Automatic Raking Screens

Automatic Raking Screens

ตะแกรงดักขยะอัตโนมัติมีความสำคัญในการระบบการระบายน้ำท่วมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีหน้าที่สำคัญในการดักและกำจัดขยะออกจากระบบเพื่อป้องกันการเกิดการอุดตันและเกิดความเสียหายให้กับปั๊มระบายน้ำรวมถึงระบบต่างๆ ของสถานีระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำทำงานเต็มศักยภาพสูงสุด การออกแบบตะแกรงดักขยะมีหลากหลายแบบด้วยการออกแบบที่เหมาะสม เราจะสามารถใช้ประโยชน์และยืดอายุการใช้งานได้อย่างสูงสุด